ISA CTW Skill Exam (註冊攀樹師) 技術考試

22 Oct 08:30 - 17:30 22 Oct 08:30 - 17:30 - Sheung Shui Sheung Shui
鳳溪第一中學 鳳溪第一中學
ISA CTW Skill Exam, October 22, 2017 Hosted by the ISA Hong Kong Chapter, the upcoming skills test (i.e. practical part only) of the ISA Certified Tree Worker (CTW) exam will be...   More info

閉幕活動-舞在天空下 Closing Activity - Dance Under the Sky

29 Oct 14:00 - 22:00 29 Oct 14:00 - 22:00 - Sheung Shui Sheung Shui
土丘 土丘
Dancers, musicians and artists who work in different media gather in a farm in the New Territories, improvising a performance under the sky together! Regain your acute senses and...   More info

智破鬼屋:義工招募

29 Oct 19:00 - 22:00 29 Oct 19:00 - 22:00 - Sheung Shui Sheung Shui
北區大會堂 北區大會堂
一年一度既萬聖節又黎喇 今年展青社繼續起北區開設鬼屋 不過我地而家極需要大量青年朋友 因為需要搭建一個平台集齊周圍既妖魔鬼怪等大家勇破佢地 我地而家嚴正招募年滿8-29歲既青年 加入我地成為我地既搭場工作人員 或者係卧底(妖魔鬼怪) 你自己有興趣又好 身邊有人有興趣都好...   More info

「粵」睇越開心粵劇欣賞會

03 Dec 14:00 - 07 Dec 22:00 03 Dec 14:00 - 07 Dec 22:00 - Sheung Shui Sheung Shui
北區大會堂 北區大會堂
粵 睇越開心粵劇欣賞會 2017年 12月 3至 7日 日 場 下 午 2時 至 5時 夜 場 下 午 7時 至 10時 北 區 大 會 堂 演 奏 廳 安 排 共 10場 粵 劇 演 出 對 象 :區 內 居 民 北 區 民 政 事 務 處 何 先 生 電 話 2675...   More info

北區青年潮藝Show

09 Dec 21:00 - 10 Dec 00:00 09 Dec 21:00 - 10 Dec 00:00 - Sheung Shui Sheung Shui
上水花園第一號 上水花園第一號
北 區 青 年 潮 藝 Show 2017年 12月 9日 下 午 1時 至 5時 上 水 花 園 第 一 號 讓 區 內 青 年人 在 台 上 展 現 活 力 發 揮 才 藝 和 創 意 從 而 鼓 勵他 們 多 作 有 益 身 心 的 活 動 並 藉 此 增 進 區 內 青 年人 之 間 的 友 誼 和 凝 聚 力 北 區 青 年 活 動...   More info


© 2017 Siguez