Past Events

Yes We Jog

15 Apr 14:00 - 16:30 15 Apr 14:00 - 16:30 - Hong Kong Hong Kong
Kafnu Hong Kong Kafnu Hong Kong
如果你都熱愛跑步或者希望將跑步發展為興趣 可以參加Decathlon嘅YesWeJog 成為佢哋嘅一分子 可以定期參與跑步活動之餘 仲可以認識一班志同道合嘅跑手 If you are (or aspire to be) a jogger, check out Decathlon’s YesWeJog and become part of the...   More info

Hong Kong Cryptocurrency Meetup 香港虛擬貨幣聚會

17 Apr 18:30 - 21:00 17 Apr 18:30 - 21:00 - Hong Kong Hong Kong
Kafnu Hong Kong Kafnu Hong Kong
Bitcoin/Cryptocurrency/Blockchain/ICO enthusiasts are gathering at Kafnu Hong Kong on 17th April (Tues). Kafnu is a shared space located in a 5-star resort Kerry Hotel. There will...   More info

品書棧四月份例會 題目:青年人向左走,向右走,香港重新出發的勇氣。

25 Apr 19:00 25 Apr 19:00 - Hong Kong Hong Kong
Kafnu Hong Kong Kafnu Hong Kong
介紹書本 本土不敗 全球化下的香港出路 於全球化及中港融合的旋風之下 香港 如何可以絕處逢生 無論你是80後 90後 甚至是00後 回歸20年後的今日 香港從高走去低 從外向到現在經常講的本土 漸漸地感覺幾代人都開始迷失方向 如何重振經濟 如果站對位置 面對大陸的經濟高速增長 規模與領域不斷擴大 國家在一帶一路全球經濟格局的野心 到近年倡議的大灣   More info

The Next Wave of Social Media

28 Apr 14:00 - 17:30 28 Apr 14:00 - 17:30 - Hong Kong Hong Kong
Kafnu Hong Kong Kafnu Hong Kong
Social Media己經是生活中不可或缺的一部份, 由最開始時的交友平台及生活分享, 到今天被廣告商視為產品宣傳媒界, 它隨生活需要而在不停變化, 不同組群也擁有自己特色的平台如Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram等 從發展上觀察ICQ到Whatsapp, 新的社交媒體的出現是必定的, 但下一波的社媒會以   More info


© 2019 Siguez