Past Events

韋正禮 x 陳桂豪 x HKRIA — 版稅如何運作:音樂人需要知道的收入來源

18 Jan 19:30 - 21:30 18 Jan 19:30 - 21:30 - Hong Kong Hong Kong
搶耳音樂廠牌計劃 Ear Up Music 搶耳音樂廠牌計劃 Ear Up Music
從前有隻搶耳仔仔 佢做左好多歌 卻都冇任何音樂收入 直到有一日佢睇緊殺蟲水廣告既時候 發現背景音樂竟然系自己首歌 佢個心好炆 但都唔知搵邊個先可以幫到佢 為免搶耳仔仔的悲劇經歷再度發生 搶耳大講堂第二場 版稅如何運作 音樂人需要知道的收入來源 將與各位深入淺出探討下版權 版稅 知識產權的問題 講堂邀請了香港作曲家及作詞家協會的韋正禮...   More info


© 2018 Siguez